Wyszukaj produkt
Produkty
Polecane
Marka
Zwroty, wymiana
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
  2. W przypadku wymianu lub zwrotu towaru należy się skontaktować telefonicznie lub przez e-mail. Należy podać jakiego towaru to dotyczy a także przyczynę wymiany/zwrotu.
  3. Zwrotowi lub wymianie mogą podlegać tylko towary w nienaruszonym opakowaniu, towary nie użyte, z wyłączeniem towarów szybko psujących się.
  4. Zwrot lub wymiana powinna nastąpić do 14 dni od daty otrzymania towaru.
  5. Ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie dostarczyć idealnego odwzorowania barw dostępnych farb, podane na stronie towaru barwy należy traktować poglądowo, dlatego też zwroty lub wymiany towarów z powodu niewłaściwego koloru należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub poprzez e-mail.